Të Mësuarit Online – Çfarë është dhe si funksionon?

Falë avancimit të shpejtë të teknologjisë, të mësuarit online është një pjesë e kurseve të shumë institucioneve në të gjithë botën. Nga çertifikatat, doktoraturat, të mësuarit online nuk ka qenë kurrë kaq e lehtë!

Ofruar nga disa prej institucioneve më të renditura në botë, të mësuarit online ju ofron të gjitha përfitimet e pjesëmarrjes në universitetin tuaj të ëndrrave, me komoditetin e shtuar të një përvoje mësimore të përshtatur sipas orarit tuaj. Me kurse të disponueshme në pothuajse çdo lëndë, dhe orare fleksibël që i përshtaten pothuajse çdo stili jetese, studentët gjithnjë e më shumë po i drejtohen mësimit online si një alternativë e vlefshme. Kjo mund t’ju lejojë të studioni jashtë vendit në distancë, në një universitet jo në vendin tuaj!

Përparimet në teknologji tani i lejojnë studentët të studiojnë tërësisht në internet ndërsa ende shoqërohen me shokët e klasës, duke parë leksione dhe duke marrë pjesë në diskutime specifike për temat. Ndërsa disa e konsiderojnë mësimin online që kërkojnë një shkallë më të lartë të vetë-motivimit, institucionet pranojnë që mbështetja arsimore është po aq e rëndësishme sa reagimi i mësuesit. Të mësuarit online është e ardhmja e arsimit.

Male student looks at his laptop

Burimet për Mësimin Online

Në përgjithësi, kur merrni një program të diplomës në internet mund të hasni burime si:

 • Librat elektronikë;
 • Revista;
 • Video;
 • Leksione të regjistruara;
 • Kuize;
 • Forume diskutimi
 • Seanca Q & A drejtpërdrejt;
 • dhe Intervistat.

Burimet e ofruara për ju për të mësuar në internet do të varen nga institucioni ku ju merrni programin tuaj online. Për ato institucione që kanë bërë kalimin në përdorimin e burimeve 100% në internet, nxënësit mund të presin të mësojnë duke përdorur një kombinim të burimeve teknologjike më të fundit, pa nevojën e udhëtimit për të marrë pjesë në leksione, provime ose seanca diskutimi personal!
Një diplomë në internet është e ngjashme me marrjen e një programi diplome në shkollë, por ju keni lirinë për të drejtuar orarin tuaj të studimit. Shkolla juaj dhe instruktori juaj i kursit do të përcaktojnë formatin për secilin kurs individual dhe do të zgjedhin metodat e dorëzimit që janë më të përshtatshme për kursin ose programin tuaj. Ajo që i duhet një specialisti të Biologjisë për të mësuar me sukses në internet do të ndryshojë nga ajo që i duhet një speciali të Historisë së Artit!
Të mësuarit online mund të jetë një përvojë krejtësisht e re për ju.

 • Libra elektronikë, libra shkollorë dhe revista

Këto materiale të shkruara janë burime thelbësore në pothuajse çdo kurs që do të merrni kur mësoni online. Duke përdorur listën e leximit për secilin kurs, ose me këshillën e instruktorit tuaj të kursit, do t’ju duhet të kushtoni kohën që ju nevojitet për të lexuar dhe kuptuar temat në literaturë. Avantazhi kryesor i përdorimit të këtij mediumi (veçanërisht eBooks) është fakti që ato janë plotësisht të lëvizshme, duke ju lejuar të studioni gjatë lëvizjes nga kompjuteri, telefoni ose tableti juaj.

 • Leksione të regjistruara

Një mënyrë thelbësore e thithjes së një sasie të madhe informacioni në një kohë relativisht të shkurtër, leksionet janë një element kryesor i të mësuarit online. Me mësimin onlline, ju mund të merrni pjesë në leksione nga dhoma juaj e gjumit!

Këshillë pro: Nëse keni mundësi, bëni shënime gjatë gjithë leksioneve tuaja; kjo do ta bëjë më të lehtë rishikimin për provime, dhe çdo detyrë që do t’ju duhet të kryeni gjatë kursit tuaj.

 • Seanca interaktive

Sfida më e madhe me të cilën përballet një ofrues i arsimit online është mënyra për të përsëritur ndërveprimin ballë për ballë dhe diskutimet personale që institucionet e ne klase mund të sigurojnë lehtësisht.

Zgjidhja? Programet e gradave në internet shpesh përdorin një kombinim të forumeve të diskutimit dhe seancave interaktive të pyetjeve dhe përgjigjeve për t’ju dhënë ndërveprimin me studentë dhe instruktorë të tjerë që ju nevojiten.

Këshillë pro: Para se të filloni një forum diskutimi online ose seancë interaktive, sigurohuni që të lexoni rregullat dhe kërkesat; disa institucione mund t’ju kërkojnë të krijoni postime që kanë një numër minimal të fjalëve.

Si do të Jepet Mësimi Online?

Studentët në internet shpesh mendojnë se burimet e tyre të të mësuarit do të dorëzohen përmes postës elektronike.
Shumica e institucioneve online po largohen nga kjo metodë jo e besueshme e shpërndarjes.
Burimet e të mësuarit të kursit ose modulit do të jepen përmes mjedisit ose platformës mësimore online të institucionit. Platforma e të mësuarit do të ndryshojë në varësi të softuerit të përdorur, por zakonisht do të përbëhet nga një platformë qendrore në internet që studentët(nxënësit) mund ta përdorin nga PC-ja e tyre personale, celulari ose tableti.

Një nga përfitimet kryesore të shfrytëzimit të burimeve që priten tërësisht në internet është fleksibiliteti i pafund!
Si një student apo nxënës në internet, ju mund të zgjidhni të përdorni informacionin tuaj të kursit dhe të përfundoni detyrat tuaja në çdo kohë. Kjo ju lejon të përshtatni kohën e studimit përreth punës tuaj, familjes dhe angazhimeve të tjera.
Kjo gjithashtu do të thotë që studentët që dëshirojnë të vazhdojnë të punojnë gjatë studimit nuk kanë pse të mbajnë karrierën e tyre në pritje. Merrni më të mirën nga të dy botët!

Two female students study online together

Si vlerësohet të mësuarit Online?

Studentët-Nxënësit që ndjekin një program diplome ose një kurs individual online do të testohen përsëri në intervale të rregullta gjatë gjithë periudhës së tyre të studimit për të vlerësuar të kuptuarit e tyre të materialeve të kursit.
Për ata që janë të ri në arsimin online, ky proces mund të jetë frikësues.
Por nuk ka pse të shqetësohemi! Institucionet në internet janë profesionistë me përvojë, ata do të sigurojnë që vlerësimet tuaja të jenë të drejta, komode dhe të dizajnuara për t’ju ndihmuar të shfrytëzoni sa më shumë përvojën tuaj të të mësuarit.
Zbuloni llojet e vlerësimit që mund të hasni kur merrni një program apo kurs online:

 • Detyrat individuale

Këto ndoshta janë metoda e vlerësimit me të cilën studentët do të kenë përvojë më të madhe.
Për çdo detyrë, ju do të merrni temën tuaj, afatin dhe numrin e fjalëve.
Do të ju kërkohet të prodhoni një argument të strukturuar dhe të arsyetuar brenda kufijve të përcaktuar nga instruktori juaj i kursit.

 • Aktivitete diskutimi

Diskutimet ballë për ballë midis miqve dhe kolegëve është diçka që ne të gjithë e bëjmë çdo ditë. Sidoqoftë, një diskutim akademik online kërkon një grup të ndryshëm aftësish dhe mund të mos vijë aq natyrshëm kur filloni udhëtimin tuaj të mësimit online.
Këto aktivitete do të ndryshojnë në varësi të institucionit, por instruktori juaj i kursit zakonisht do të fillojë çdo diskutim me një pyetje ose temë për debat. Studentët pastaj duhet të hulumtojnë temën dhe të postojnë përgjigjet e tyre ndaj detyrës duke demonstruar njohuritë dhe kuptimin e tyre. Shpesh, do të përfundoni në një debat me idetë dhe pikëpamjet e postuara nga studentë- nxënësit.

 • Aktivitetet e ditarit

Ashtu si bordet e diskutimit, aktivitetet e ditarit priren të jenë specifike për kurset online.
Një hyrje në ditar është një azhurnim i vazhdueshëm që ju jep mundësinë për të reflektuar përsëri në ato që keni mësuar gjatë periudhës nën shqyrtim dhe se si do të zbatoni ato që keni mësuar në të ardhmen. Të mësuarit online nuk bëhet në klasa, dhe shënimet në ditar janë mënyra të drejtpërdrejta për instruktorët e kurseve për të kuptuar se si po përparoni gjatë kursit dhe nëse po fitoni njohuri në fushat e duhura.
Ndryshe nga detyrat e tjera, është e pranueshme të përdorni një stil subjektiv, personal të të shkruarit në shënimet e ditarit dhe t’i referoheni vetes në vetën e parë.

 • Provimet

Provimet janë një mënyrë kryesore për të provuar të mësuarit tuaj. Institucionet mund të zgjedhin t’i lejojnë studentët të përfundojnë provimet e tyre në kompjuterin e tyre personal, në një vend që ata zgjedhin. Meqenëse tutorët nuk kanë asnjë mënyrë për të mbikëqyrur një provim apo provë virtuale, ata zakonisht janë me libër të hapur dhe me notë të hapur.
Si një alternativë e vlefshme, shumë institucione do të ofrojnë mundësinë e përfundimit të provimeve ‘marr në shtëpi’ në formën e një eseje ose detyre përfundimtare.
Disa institucione mund të përdorin programe provimesh si proktorë virtualë, ose mjete për të monitoruar nëse vizitoni faqe të reja në internet.

Si e parandalojnë mashtrimin institucionet online?

Keqinformime ka shumë se studentët në internet thjesht mund të mashtrojnë rrugën e tyre drejt suksesit duke blerë detyra ose duke përdorur materiale rishikimi gjatë provimeve virtuale.
Kjo nuk mund të jetë më larg së vërtetës.

Të mësuarit online nuk do të thotë të mësosh më lehtë! Institucionet në internet duhet t’i përmbahen të njëjtave standarde të përsosmërisë si institucionet ne klase. Ndërsa teknologjia e të mësuarit online është zhvilluar, institucionet virtuale kanë përsosur proceset dixhitale për të parandaluar mashtrimet dhe / ose plagjiaturat.
Instruktorët e kurseve dhe institucionet online punojnë shumë për të siguruar që mashtrimi është pothuajse i pamundur në një kurs online.
Duke përdorur programin e avancuar të zbulimit të plagjiaturës, të gjitha aplikimet që bëni për kursin tuaj online, nga provimet te detyrat, kontrollohen në mënyrë elektronike duke përdorur programin anti-plagjiaturë, dhe pastaj gjithashtu do t’i nënshtrohen kontrolleve shtesë nga instruktori juaj.

Female student shakes someone's hand

Njohja e Kualifikimeve Online

Shumë institucione në internet janë institucione plotësisht të akredituara të arsimit të lartë.
Institucioni juaj do të tregojë qartë llojin e kualifikimit që do të fitoni nga ndjekja e një programi online me ta – nga bachelor në diploma master, certifikata të diplomuar dhe gjithçka në mes.
Përdorni mësimin online për të fituar kualifikimet që ju nevojiten! Përkundër kësaj, studentët që hulumtojnë institucionet në internet janë ende të inkurajuar të hulumtojnë akreditimin e tyre, llojin e kualifikimit që do të fitoni nga një program mësimi online dhe natyrën e vetë institucionit në internet.
Rregullat për akreditim dhe llojet e kualifikimeve që një institucion online lejohet t’u japë studentëve mund të ndryshojnë në varësi të një numri faktorësh, duke përfshirë:

 • Vendi në të cilin është i vendosur institucioni online;
 • Nëse institucioni është publik ose privat;
 • Titulli zyrtar i institucionit – universiteti, shkolla, akademia etj; dhe
 • Lloji i programit që ofron institucioni – diploma, çertifikata, kualifikimi.

Studentët-Nxënësit përdorin të mësuarit online për të studiuar programe të tëra gradash, marrin çertifikime të veçanta për të hedhur hapin tjetër në karrierën e tyre ose për të ndjekur një kualifikim praktik të disponueshëm online.
Pavarësisht pse po kërkoni të mësoni në internet, sigurohuni që të keni një kuptim të plotë të llojit të institucionit në të cilin do të studioni dhe se si do të njihen kualifikimet që ata ofrojnë në vendin tuaj ose nga punëdhënësit e ardhshëm para se të regjistroheni!
Shumë institucione në internet do të bëhen partnerë me universitetet me bazë në objekt për të krijuar dhe shpërndarë programet e tyre në internet. Kjo i mundëson një institucioni online të përfitojë nga njohuritë dhe teknologjia e specializuar që një ofrues në internet mund të ofrojë, ndërsa institucioni online është më pas i aftë të ofrojë kurse të vlefshme të gradave.

Mësimi Online dhe Punësimi

Sapo të keni një kuptim të thellë të mënyrës sesi njihen kualifikimet tuaja të fituara online në vendin tuaj, do të jeni në gjendje të planifikoni se si do t’u flisni punëdhënësve për përvojën tuaj të të mësuarit online!
Shumë punëdhënës nuk bëjnë asnjë diferencim midis gradave online dhe gradave të fituara në klase – për sa kohë që kualifikimet tuaja njihen në fushën tuaj.
Për disa punëdhënës, fitimi i kualifikimeve tuaja online do t’ju ofrojë një grup aftësie unike për t’ju ndihmuar të dalloheni nga turma e aplikantëve të tjerë.
Studentët që marrin në konsideratë studimin në internet nuk duhet të pengohen nga idetë e modës së vjetër rreth gradave ‘reale’ që jepen vetëm nga institucionet e bazuara në klase. Në fakt, shumë punëdhënës tani e pranojnë që studimi online (dhe me kohë të pjesshme) kërkon një përkushtim dhe përkushtim të madh.
Pasioni dhe nxitja e nevojshme për të arritur kualifikimet tuaja në internet janë karakteristikat e shumë punonjësve të yjeve nëpër industri.
Mendoni se studimi për një diplomë online është diçka e pazakontë? Mendohu perseri; statistikat e fundit tregojnë se rreth 33% e studentëve të kolegjit po ndjekin të paktën një kurs në internet dhe “përfundimisht, një e treta e studentëve të kolegjit presin të studiojnë në internet, një e treta presin të studiojnë vetëm në klase dhe një e treta do t’i bëjë të dyja ” Kjo pjesëmarrje e rritur natyrshëm do të çojë në rritjen e njohjes së të mësuarit online.
Për më tepër, ka një rritje prej 71% të pritur të regjistrimeve në internet në përgjithësi.

Two male students help each other study online with a laptop

Mbështetje për Mësimin Online

Një aspekt i rëndësishëm që përcakton cilësinë e një përvoje studimi është niveli i mbështetjes që marrin studentët-nxënësit. Shumë studentë shqetësohen se institucionet online nuk do të jenë në gjendje të ofrojnë mbështetjen që u nevojitet.
Ky shqetësim po njihet gjithnjë e më shumë nga ofruesit e të mësuarit në internet, dhe shumë po punojnë shumë për të siguruar që nevojat e studentëve të plotësohen në të gjitha fushat.
Shqetësimi kryesor që kanë studentët e mundshëm në lidhje me mbështetjen është mungesa e ndihmës ballë për ballë që ofron një kurs online; megjithatë, duke përdorur teknologji si thirrjet me video dhe telefonin dhe postën elektronike më tradicionale, institucionet virtuale po kapërcejnë gjithnjë e më shumë hendekun midis mbështetjes së studentëve në internet dhe në klasë.

Ekipet e Mbështetjes së Studentëve- Nxënësve

Një ekip i përkushtuar i Mbështetjes së Studentëve shpesh formon thelbin e funksioneve të mbështetjes së studentëve të institucioneve online. Përgjegjësia e vetme e këtij ekipi është të ofrojë kujdes dhe ndihmë baritore. Studentët në internet (dhe me kohë të pjesshme) mund të përjetojnë probleme dhe çështje që janë unike për këtë mënyrë studimi, dhe ekipet e Mbështetjes së Studentëve të institucioneve të të mësuarit në internet do të jenë me përvojë dhe simpatizuese ndaj gamës së çështjeve që përjetojnë nxënësit në internet. Ekipet e Mbështetjes së Studentëve shpesh trajnohen në ofrimin e këshillave për çështje nga problemet financiare te zotimet familjare dhe mund të shkojnë nga zgjidhja e problemeve të teknologjisë së vogël deri te ngjarjet kryesore të jetës si një pikëllim.
Kjo nuk është mbështetja e vetme që merrni në një kurs online; kolegët tuaj studentë janë gjithashtu një burim i shkëlqyeshëm i ndihmës dhe këshillës. Duke përdorur forume diskutimi në internet të ofruara nga institucioni, studentët mund të krijojnë një komunitet në internet që mbështet secilin shok klase pasi ata kapërcejnë pengesat së bashku si një grup.

Instruktorë të Brendshëm dhe të Pavarur

Roli që luan mbështetja personale dhe baritore në suksesin e një studenti në internet nuk mund të mbivlerësohet. Sidoqoftë, mbështetja akademike gjithashtu luan një rol jetësor në krijimin e një mjedisi mbështetës të të mësuarit.
Institucionet në internet ndryshojnë, por shumë përdorin një kombinim të instruktorëve të kurseve të brendshme dhe të pavarura për të krijuar dhe dhënë kurset e tyre. Këta instruktorë do të jenë ekspertë të kualifikuar të lëndës dhe do të jenë në gjendje të japin udhëzime akademike dhe reagime në çdo moment të kursit.
Reagimet akademike ndonjëherë mund të jenë të vështira për t’u marrë, veçanërisht nëse keni bërë një përpjekje të madhe në një pjesë, por ky shpesh mund të jetë hapi i parë drejt përmirësimit dhe besimit më të madh. Instruktorët tuaj gjithmonë do të japin komente konstruktive, duke dhënë këshilla dhe këshilla për të ardhmen, dhe kjo pastaj mund të çojë në përmirësimin e besimit në vendimmarrje dhe kuptim më të gjerë specifik për temën.
Në varësi të institucionit, instruktori juaj duhet të jetë gjithashtu i disponueshëm për seanca individuale, dhe gjithashtu duhet të jeni në gjendje të kontaktoni direkt me instruktorin tuaj. Seancat individuale me instruktorin tuaj do t’ju mundësojnë të bëni pyetje në lidhje me temat e mbuluara brenda kursit dhe të kërkoni reagime të mëtejshme mbi progresin tuaj dhe fushat e zhvillimit.

Related Articles

Responses

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *