Edukimi Figurativ 2

Për klasën e Dytë, “Xhevë Krasniqi – Lladroci” – Drenoc-Malishevë