Shoqëria dhe mjedisi 4

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Katërt. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Njeriu dhe Natyra 4

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Katërt. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Matematikë 4

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Katërt. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Gjuhë Shqipe 4

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Katërt. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…