Teknologji me TIK 11

Teknologjia e informacionit Informimi Teknologjik është aplikimi i kompjuterëve dhe pajisjeve të telekomunikacionit për të ruajtur, marrë, transmetuar dhe manipuluar të dhënat, shpesh në kontekstin…

Matematika 11

Matematika përbën një fushë të njohurive abstrakte të ndërtuara me ndihmën e arsyetimeve logjike mbi koncepte të tilla si numrat, figurat, strukturat dhe transformime. Ajo dallohet…