Shoqëria dhe Mjedisi 1

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Parë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Njeriu dhe Natyra 1

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Parë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Matematikë 1

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Parë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Gjuhë Shqipe 1

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Parë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…