Matematika 5

Në këtë lëndë do të gjeni mësime të ndryshme që ndërlidhen drejtpërdrejtë me planprogramin e klasës së pestë.

Edukatë Qytetare 5

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Pestë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Njeriu dhe Natyra 5

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Pestë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Matematikë 5

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Pestë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Gjuhë Shqipe 5

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Pestë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…