Teknologjia 8

Teknologjia është një koncept i gjerë që merret me aplikimin e njohurive për veglat dhe profesionet, në funksion të kontrollimit dhe përshtatjes së rrethanave në ambientin…

Edukatë Fizike 8

Edukimi fizik është një komponentë e rëndësishme e procesit edukativ e arsimor si një lëndë që ndihmon në formimin e nxënësit si në aspektin fizik edhe atë…

Clone Template për të krijuar Kursin tuaj

Fitoni njohuritë sistematike që kërkohen për të qenë një zhvillues softuerësh.Në këtë kurs ju do të mësoni konceptet thelbësore të shkencave kompjuterike për zhvillimin e…

Teknologji me TIK VIII

Adem Balaj arsimtar në shkollën fillore të mesme të ulët “Naim Frasheri” Podujevë. 

Edukatë Qytetare 8

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Tetë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Gjeografi 8

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Tetë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Kimi 8

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Tetë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…