Matematika 3

Matematika përbën një fushë të njohurive abstrakte të ndërtuara me ndihmën e arsyetimeve logjike mbi koncepte të tilla si numrat, figurat, strukturat dhe transformime. Ajo…

Shoqëria dhe Mjedisi 3

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Tretë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Njeriu dhe Natyra 3

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Tretë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Matematikë 3

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Tretë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Gjuhë Shqipe 3

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Tretë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…