Vendosja e Detyrave në Njësi Mësimore nga Mësimdhënësi

1. Klikoni tek Paneli i Mësuesit

2. Tek Lëndët klikoni lëndën që dëshironi të vendosni Detyrat

3. Tek Builder gjenden Njësitë Mësimore të cilat i editoni ato ku dëshironi të vendosni detyra

4. Klikoni Edit tek njësia mësimore për të vendosur detyra

5. Hapet dritarja e njësisë mësimore dhe këtu ju shenoni detyrën tuaj

6. Klikoni tek Settings dhe lejoni butonin e detyrave për këtë njësi mësimmore tek Assignment Uploads

7. Tek File Extensions caktoni formatin e dokumentit që lejoni të ngarkohen detyrat nga nxënësit

8. Tek File Size Limit limitoni madhësinë e dokumentit që ngarkohet nga nxënësi

9. Tek Points caktoni pikët maksimale që nxënësit mund të fitojnë në këtë detyrë dhe tek butoni lejoni pikët në detyrë

10. Tek Grading Type caktoni mënyrën se si të i fitoj nxënësi pikët në detyrë, në mënyrë manuale apo automatike.
Klikoni Manually grade në mënyrë që të mund ta kontrolloni detyrën e ngarkuar nga nxënësit

11. Tek Limit number of uploaded files caktoni numrin e dokumenteve që nxënësit mund të ngarkojnë në këtë detyrë

12. Tek butoni Allow file deletion lejoni butonin delete për t’i mundësuar nxënësve të fshijnë detyrën e tyre para se ju ta kontrolloni dhe të ngarkojnë tjetrën në rast të ndonjë gabimi

13. Shtypni butonin Përditëso për të finalizuar detyrën në mësimin e caktuar

14. Tek Detyrat ju shihni detyrat e paraqitura nga nxënësit dhe t’i aprovoni apo refuzoni ato

15. Në rubrikën Titulli shfaqen “ID” e detyrave të paraqitura nga nxënësit

16. Në rubrikën Autori shfaqen Emrat e nxënësve që kanë paraqitur detyra

17. Në rubrikën Statusi/Pikët shfaqen opsionet për të aprovuar apo refuzuar dhe për të caktuar pikët për secilen detyrë

18. Në rubrikën Të caktuar Lëndën shfaqen lëndët apo kurset ku ndodhet detyra

19. Në rubrikën Caktuar Mësim/Temë shfaqen njësitë mësimore ku gjenden detyrat

20. Në rubrikën Datë shfaqen datat dhe ora kur janë vendosur  detyrat nga mësimdhënësi

21. Tek ikona e Komenteve vendosen komentet e bëra në detyra

22. Për të komentuar në detyrë klikoni mbi Titullin e detyrës dhe hapet faqja e detyrës, pastaj tek Komente klikoni butonin Shtoni Koment

23. Pasi ta shenoni komentin shtypni butonin Shtoni Koment dhe pastaj shtypni butonin Përditëso

Ngarkimi i Detyrave nga Nxënësit

1. Filloni Lëndën qe e keni regjistruar dhe tek njësitë mësimorë në të cilat janë vendosur detyrat ju shihni këtë pamje Detyrat

2. Tek Shfletoni ju selektoni dokumentin/detyrën, tek Ngarkoni ju ngarkoni detyrën.
  Së pari shfletoni detyrën pastaj klikoni butonin Ngarkoni.
– Detyrën mund ta ngarkoni në formatin dhe madhësinë të cilën është caktuar nga mësimdhënësi

3. Kështu shfaqet së detyra është në pritje për t’u aprovuar apo refuzuar nga mësimdhënësi

4. Në momentin që detyra aprovohet do të shfaqet kështu si në foto

5. Për të komentuar klikoni tek ikona e komentit 

6. Këtu shenoni komentin tuaj dhe shtypni butonin Publish