Krijoni Certifikatën

1. Së pari klikoni tek Paneli i Mësuesit

2. Pas klikimit ju do të hyni në Panelin tuaj dhe duhet të klikoni tek Certifikatat

3. Pastaj për të shtuar një certifikatë klikoni në butonin Shto një të Ri

4. Titulli i certifikatës është vetëm për përdorim të brendshëm. Përdoruesit tuaj nuk do ta shohin këtë titull, por do të jetë emri që shfaqet në menutë zbritëse kur shkoni ta zbatoni atë në një kurs ose kuiz. Sigurohuni që ta emëroni diçka që do të njihni.

5. Shtimi i një Figure të Zgjedhur është mënyra në të cilën aplikoni një dizajn, ose stil, në certifikatën tuaj.

6. Përmbajtja e certifikatës suaj do të përbëhet kryesisht nga fusha dinamike që krijohen për secilin përdorues individual, të cilit i është dhënë një certifikatë.
Për shembull:
-Emri i Përdoruesit
-Titulli i kursit
-Data e përfundimit
-… Etj.

Për të vendosur të gjitha këto klikoni tek [Ld]

8. Për të shtuar të dhëna rreth lëndës/kursit klikoni tek [Ld] dhe ju hapet një tabel

9. Për të shtuar të dhëna rreth nxënësit klikoni tek [Ld] dhe ju hapet një tabel

10. Për të shtuar të dhëna rreth kuizit/testit klikoni tek [Ld] dhe ju hapet një tabel

Dhe kështu vendosen të dhënat tuaja në certifikatën që ju krijoni

11. Opsionet e Certifikatës si madhësia dhe forma

12. Në panelin tuaj tek Lëndët zgjedhni lëndën tuaj që dëshironi ta bëni me certifikatë dhe pastaj klikoni tek Setting të lëndës që keni zgjedhur

13. Në Settings tek Lëndën Certificate caktoni certifikatën tuaj nga menyja rënëse dhe kliko Përditëso

Shtojcë:
1. Kopjoni këtë kod dhe vendoseni tek Përmbajtja tek pjesa Tekst
-kodi i renditur si në foton më poshtë,
-tek “emri juaj” shënoni emrin tuaj
Kodi

2. Shkarkoni (download) këtë foto në link dhe vendoseni Figure të Zgjedhur foto këtu