Krijoni Kuizin/Testin

1. Së pari klikoni tek Paneli i Mësuesit

2. Në panelin tuaj klikoni Kuize

3. Klikoni butonin Shto Një Të Ri

4. Hapet faqja për krijimin e kuizit 

5. Shënoni Titullin dhe Kontentin apo përmbajtjen që ju keni vendosur

6. Klikoni tek Builder për të ndërtuar kuizin me pyetje, për të shtuar pyetje klikoni linkun New Pyetje

7. Shënoni Titullin e pyetjes (vetëm ju mund ta shihni këtu)

8. Shtypni ENTER apo klikoni butonin Add Pyetje

9. Ju mund të Editoni pyetjen me Edit ta largoni pyetjen me Remove si dhe të ndërtoni pyetjen të tërën

10. Klikoni në këtë shenjën si në foto dhe zgjeroni pyetjen

11. Klikoni tek lapsi dhe vendosni pyetjen këtu (kjo pjesë shihet nga nxënësit pra shfaqet në kuiz)
      Shtypni pastaj butonin Save

12. Caktoni llojin e përgjigjes që do të ketë pyetja

13. Këtu shënoni Përgjigjet apo opsionet që do te jenë si përgjigje

14. Pastaj klikoni butonin Update Answer

15. Për të shtuar foto në përgjigje klikoni tek butoni Add Media si dhe lejoni Allow HTML

16. Për të caktuar përgjigjen e saktë klikoni e saktë tek përgjigja që është e saktë

17. Për të vendosur pikët e pyetjes klikoni në lapsin tek Points, vendosni pikët dhe shtypni butonin Save

Klikoni butonin Përditëso për ta ruajtur kuizin

18. Tek Settings ju përcaktoni settings (cilësimet) e kuizit apo testit/provimit

19. Këtu ju vendosni Kuizin e krijuar tek Lënda apo Kursi përkatës

20. Këtu ju vendosni Kuizin e krijuar tek Njësia mësimore-Mësimi përkatës

21. Këtu ju caktoni se cilët nxënës apo përdorues të mund të i nënshtrohen kuizit tuaj (të gjithë apo vetëm ata që janë të regjistruar në lëndën tuaj)

22. Caktimi i Kalueshmërisë

23. Caktimi i Certifikatës (nëse dëshironi që nxënësit në përfundim të këtij kuizi të certifikohen)

24. Caktimi i numrit të nënshtrimit të kuizit nga nxënësit (p.sh. nxënësi të mund të i nënshtrohet kuizit vetëm 3 herë)

25. Limitimi i Kohëzgjatjes së kuizit

26. Rezultati në fund të tregon edhe Mesazhin nëse keni kaluar apo jo kuizin

Dhe cilësime tjera varësisht nga dëshira juaj se si i caktoni ju të jetë kuizi