Kuiz 1 nga 0

Kuizi përfundimtar në TIK

Ardita 4 Tetor, 2023

Ju mund të testoni atë që keni mësuar duke marrë kuizin e mëposhtëm. Përbëhet nga një numër pyetjesh me zgjedhje të shumëfishtë dhe me një zgjedhje, secila duke dhënë një numër përgjigjesh të mundshme. Zgjidhni përgjigjen që mendoni se është e saktë duke e klikuar atë. Për pyetjet e tipit të përgjigjes së gjatë, ju lutemi shkruani përgjigjet në hapësirën e dhënë. Ekzistojnë 2 mundësi:

Përgjigja është e saktë: urime! Ju keni mësuar shumë nga kursi ynë dhe kjo është një dëshmi e përkushtimit dhe punës tuaj.
Përgjigjja është e pasaktë: na vjen keq! Por mos u shqetësoni, shfrytëzojeni këtë si një mundësi për të kuptuar boshllëqet tuaja në të mësuar dhe për të punuar mbi to. Në fund të kuizit ju përsëri mund të kontrolloni pse përgjigjet janë të pasakta duke klikuar në “Shikoni Pyetjet”.
Suksese!