Lëndët

 • 0 Mësime

  Teknologji
 • 5 Mësime

  Biologji 6

  Biologjia është shkenca natyrore që studion jetën dhe organizmat e gjallë, duke përfshirë strukturën e tyre fizike, proceset kimike, bashkëveprimet molekulare, mekanizmat fiziologjikë, zhvillimin dhe evolucionin.

 • 5 Mësime

  Biologji 7

  Këto janë materialet mësimore për Klasën e Shtatë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…
 • 5 Mësime

  Biologji 8

  Këto janë materialet mësimore për Klasën e Tetë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…
 • 5 Mësime

  Biologji 9

  Këto janë materialet mësimore për Klasën e Nëntë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…
 • 14 Mësime

  Clone Template për të krijuar Kursin tuaj

  Fitoni njohuritë sistematike që kërkohen për të qenë një zhvillues softuerësh.Në këtë kurs ju do të mësoni konceptet thelbësore të shkencave kompjuterike për zhvillimin e…
 • 17 Mësime

  Dixhitalizimi i Mësimit – Platforma edukim.org

  Dixhitalizimi i Mësimit dhe Mësimi Online     Trajnimi ka 1 Kredi

 • 7 Mësime

  Dixhitalizimi i Mësimit në Shkolla

  Trajnime Edukuese për Mësimdhënës

  Program trajnues themelor
  40 Kredi    40 Orë Ligjëruese

  Instruktor Ardita Hyseni

 • 0 Mësime

  Edukatë Fizike 6

  Edukimi fizik është një komponentë e rëndësishme e procesit edukativ e arsimor si një lëndë që ndihmon në formimin e nxënësit si në aspektin fizik edhe atë…
 • 2 Mësime

  Edukatë Fizike 7

  Edukimi fizik është një komponentë e rëndësishme e procesit edukativ e arsimor si një lëndë që ndihmon në formimin e nxënësit si në aspektin fizik edhe atë…
 • 0 Mësime

  Edukatë Fizike 8

  Edukimi fizik është një komponentë e rëndësishme e procesit edukativ e arsimor si një lëndë që ndihmon në formimin e nxënësit si në aspektin fizik edhe atë…
 • 0 Mësime

  Edukatë Fizike 9

  Edukimi fizik është një komponentë e rëndësishme e procesit edukativ e arsimor si një lëndë që ndihmon në formimin e nxënësit si në aspektin fizik edhe atë…
 • 5 Mësime

  Edukatë Qytetare 5

  Këto janë materialet mësimore për Klasën e Pestë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…
 • 5 Mësime

  Edukatë Qytetare 6

  Këto janë materialet mësimore për Klasën e Gjashtë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…
 • 2 Mësime

  Edukatë Qytetare 7

  Këto janë materialet mësimore për Klasën e Shtatë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…
 • 4 Mësime

  Edukatë Qytetare 8

  Këto janë materialet mësimore për Klasën e Tetë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…
 • 5 Mësime

  Edukatë Qytetare 9

  Këto janë materialet mësimore për Klasën e Nëntë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…
 • 0 Mësime

  Edukimi Figurativ -2

  Për klasën e Dytë, “Bajram Curri” – Istog
 • 1 Mësim

  Edukimi Figurativ 2

  Për klasën e Dytë, “Xhevë Krasniqi – Lladroci” – Drenoc-Malishevë
 • 1 Mësim

  Edukimi për Shëndet 2

  Për klasën e Dytë, “Xhevë Krasniqi – Lladroci” – Drenoc-Malishevë