Edukatë Fizike 9

Leutrim · 12 Prill, 2021

Edukimi fizik është një komponentë e rëndësishme e procesit edukativ e arsimor si një lëndë që ndihmon në formimin e nxënësit si në aspektin fizik edhe atë psikologjik.

Rreth Mësuesit

Leutrim

4 Lëndët

+2 të regjistruar
E pa Regjistruar