Këto janë materialet mësimore për Klasën e Nëntë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit.

Materialet janë në përputhje me plan-programin mësimor për këtë klasë të cilat i gjeni në vijim. Keni parasysh që materiale të reja mësimore do të shtohen vazhdimisht, prandaj ju rekomandojmë që ta përcillni vazhdimisht lëndën.

Rreth Mësuesit

Ardita

57 Lëndët

+7 të regjistruar
E pa Regjistruar

Lëndën - përmbledhje

  • 7 Mësime