Matematika përbën një fushë të njohurive abstrakte të ndërtuara me ndihmën e arsyetimeve logjike mbi koncepte të tilla si numrat, figurat, strukturat dhe transformime. Ajo dallohet nga shkencat e tjera për një lidhje të veçantë që ka ajo me realitetin.

Disa thënie mbi matematikën

  • Matematika është shkencë mbi natyrën.
  • Matematika është abc-ja e shkencave të natyrës. 
  • Më lehtë është të mësohet matematika se sa të punohet pa të. 
  • Matematika është mbretresha e shkencave, kurse aritmetika është mbretresha e matematikës.  
  • Matematikan i mirë është ai, i cili është pakëz edhe poet. 
  • Nuk ka të vërtetë shkencore në të cilën matematika nuk aplikohet. 
  • Matematika është gjuha në të cilën flasin të gjitha shkencat ekzakte.
  • Cilëndo shkencë që dëshironi ta studioni, cilëndo shkollë që ta regjistroni, cilëndo punë që ta kryeni, nëse doni të leni atje ndonjë gjurmë është e domosdoshme që ta njihni matematikën. 
  • Natyra flet me gjuhën e matematikës, germat e kësaj gjuhe janë rrathët, trekëndëshat dhe figurat e tjera matematike. 

Rreth Mësuesit

Shqipe

4 Lëndët

+3 të regjistruar
E pa Regjistruar

Lëndën - përmbledhje

  • 6 Mësime