Në këtë lëndë do të gjeni mësime të ndryshme që ndërlidhen drejtpërdrejtë me planprogramin e klasës së pestë.

Rreth Mësuesit

Arianit

6 Lëndët

+750 të regjistruar
Regjistrimi i Hapur

Lëndën - përmbledhje

  • 2 Mësime