Teknologji Informative

Sebahate · 22 Shkurt, 2021

Çfarë do të mësoni

  • Si të dizajnoni, zhvilloni dhe provoni aplikacione të mëdha softuerësh duke përdorur gjuhën e programimit Java
  • Mjedise, mjete dhe korniza zhvillimi për zhvillimin modern të softuerit Java
  • Si të zgjidhni, aplikoni dhe analizoni paraqitjet më të përshtatshme të të dhënave në kodin tuaj
  • Si të aplikoni parimet e programimit të orientuara drejt objektit në mënyrë që të zhvilloni një softuer me cilësi të lartë që është i lehtë për t’u lexuar, kuptuar dhe modifikuar
  • Teknikat e të menduarit algoritmik dhe zgjidhja e problemeve
  • Si të krijoni aplikacione dinamike, interaktive në internet duke përdorur mjetet dhe kornizat JavaScript

Rreth Mësuesit

Sebahate

1 Lëndën

E pa Regjistruar

Lëndën - përmbledhje

  • 13 Mësime
  • Lëndën Certifikatë