Teknologjia e informacionit

Informimi Teknologjik është aplikimi i kompjuterëve dhe pajisjeve të telekomunikacionit për të ruajtur, marrë, transmetuar dhe manipuluar të dhënat, shpesh në kontekstin e një biznesi apo ndërmarrje tjetër.
IT konsiderohet si nëngrup i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK)

TIK në edukim kuptohet si një implementim i pajisjeve dhe mjeteve teknologjike në procesin mësimor për të regjistruar dhe përpunuar informacionin në formë digjitale. Përdorimi i teknologjisë në shkollat tona ka ndryshuar në mënyrë të ndjeshme këto vitet e fundit. Kështu, për të pajisur nxënësit me aftësitë e nevojshme teknologjike, duhet të përdorim metoda të reja të të mësuarit në krahasim me metodat e përdorura në të mësuarit tradicional.

Rreth Mësuesit

Teuta

2 Lëndët

+27 të regjistruar
E pa Regjistruar

Lëndën - përmbledhje

  • 5 Mësime
  • 1 Temë
  • 1 Kuiz
  • Lëndën Certifikatë