Teknologji me Tik IX

Klasa e IX

Adem · 25 Mars, 2021

Adem Balaj arsimtar në shkollën fillore të mesme të ulët “Naim Frasheri” Podujevë. 

Rreth Mësuesit

Adem

2 Lëndët

E pa Regjistruar
Ky kurs aktualisht është i mbyllur