Teknologjia me TIK 9

Malush · 12 Prill, 2021

Teknologjia është një koncept i gjerë që merret me aplikimin e njohurive për veglat dhe profesionet, në funksion të kontrollimit dhe përshtatjes së rrethanave në ambientin jetësor në përputhje me nevojat e tij.

Rreth Mësuesit

Malush

4 Lëndët

E pa Regjistruar