Mësim 2 nga 2
Në Progres

Matja e sipërfaqes- decimetri katror

Arianit 31 Mars, 2023