Kthehu në Lëndën

Teknologji me TIK 11

0% e Përfunduar
0/0 Hapa
Në Progres
Mësim 6 nga 5
Në Progres

Mbrojtja e kompjuterit nëpërmjet Firewall

Teuta 22 Shtator, 2023