Mësim 1 nga 0
Në Progres

Praktikat dhe këshillat më të mira Copy

blerimint 11 Mars, 2023

Pandemia COVID-19 e ka transformuar botën e
punës. Ndërsa infektimet vijojnë të rriten në shumë
pjesë të botës, disa vende po përpiqen të mbajnë
nivelet në rënie dhe të riaktivizojnë ekonomitë e tyre.
Qeveritë, punëdhënësit dhe punëmarrësit si dhe
organizatat e tyre respektive duhet të luajnë një rol
kyç në përforcimin e progresit të bërë për ndalimin
e nivelit të infektimit duke u kujdesur për një kthim
të sigurtë në punë. Kjo kërkon bashkëpunim dhe
veprime të koordinuara, pasi praktikat e pasigurta
të punës diku përbëjnë rrezik për shëndetin kudo.