Mësim 1 nga 0
Në Progres

Reagimi, Vlerësimi dhe Klasifikimi Copy

blerimint 11 Mars, 2023

Vendosni lejet e studentëve për të postuar dhe komentuar

Ky artikull është për mësuesit.

Ju mund të vendosni se si studentët mund të postojnë dhe të komentojnë në klasë. Ju mund të vendosni lejet sipas klasës ose nga studenti. Nëse lejoni të postoni ose komentoni, studentët nuk mund të modifikojnë postimet ose komentet e tyre, por ata mund t’i fshijnë ato. Mësuesit mund të fshijnë çdo postim ose koment.

Mënyrat se si studentët mund të postojnë në klasë

>

  • Post – Informacion ose një pyetje në rrjedhën e klasës. Shembull: Kur e vizitojmë muzeun?
  • Koment – Një përgjigje ndaj një postimi ose komenti. Shembull: Shkojmë të Premten e ardhshme. & nbsp;
  • Përgjigje —Një përgjigje ndaj një komenti që përmend personin që bëri komentin. Shembull: + emri i komentuesit Faleminderit!

Edhe nëse nuk i lejoni studentët të postojnë ose të komentojnë, ata përsëri mund t’ju dërgojnë një koment privat mbi një detyrë ose pyetje.