Kthehu në Lëndën

Teknologji me TIK 11

0% e Përfunduar
0/0 Hapa
Në Progres
Mësim 6 nga 5
Në Progres

Template-et dhe objektet e Access-it. Krijimi i tabelave

Teuta 22 Shtator, 2023