Llogaria juaj tani është aktive, ju lutem kontrolloni email-in tuaj dhe gjithashtu shikoni në video udhëzimet për përdorim të platformës

Shikoni faqën e parë këtu
Vizitoni faqen Ndihmë

Udhëzime se si të përdorni platformën

Në këtë video ne kemi shpjeguar përdorimin e platformës sonë se si të krijoni lëndët, testet, kuizet grupet me nxënësit tuaj dhe ti menaxhoni ato.

Play Video