Llogaria juaj tani është aktive, ju lutem kontrolloni email-in tuaj dhe gjithashtu shikoni në video udhëzimet për përdorim të platformës

Shikoni faqën e parë këtu
Vizitoni faqen Ndihmë

Udhëzime se si të përdorni platformën

Në këtë video ne kemi shpjeguar përdorimin e platformës sonë se si të qaseni në lëndët, klasat, testet, kuizet grupet me shokët dhe shoqet tuaj dhe të bashkbisedoni me ta dhe po ashtu me mësuesin/en.

Play Video