Kërkesa juaj për të krijuar një platformë për shkollën tuaj është dërguar, së shpejti do t'ju kontaktojmë përmes emailit për informacione më të hollësishme. Ndërkohë mund të përdorni platformën tonë dhe të shihni se si funksionon platforma e shkollës.