Dizajne të Certifikatave

Shkarkoni (Download) Certifikatën që ju dëshironi ta përdorni në kursin apo kuizin tuaj, duke klikuar mbi foto dhe shkarkuar tek ikona e share 

Forma Landscape

Forma Portrait