Në Progres
Mësim 1, Temë 1
Në Progres

https://www.youtube.com/watch?v=8eWtQivZ5lU&list=PLKeRkGvUJNoF44ACGMUvR73pJ9F5KACKz&index=8

Arianit 22 Shtator, 2023