Në Progres
Mësim 1, Temë 1
Në Progres

https://www.youtube.com/watch?v=O7TRgwP1Mrk&list=PLKeRkGvUJNoF44ACGMUvR73pJ9F5KACKz&index=7

Arianit 31 Mars, 2023